đi làm

Đi làm vào Quốc khánh được hưởng lương thế nào?

Quốc khánh (2.9) là ngày lễ trọng đại của dân tộc, đánh dấu sự độc lập của đất nước Việt Nam. Đây cũng là dịp nghỉ lễ được người lao động hết sức mong chờ. Tuy nhiên, bên cạnh cả xã hội đang nô nức nghỉ lễ, thì vẫn có một bộ phận người lao động phải làm việc trong ngày này. Vậy đi làm ngày lễ 2/9 tính lương như thế nào? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Bộ luật lao động

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động