Đi xuất khẩu lao động 2018 có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không?

Đi xuất khẩu lao động 2018 có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không?

Mãi mới xin được suất để đi xuất khẩu lao động thì nhận được giấy báo tham gia nghĩa vụ quân sự. Trường hợp đi xuất khẩu lao động có được miễn "đi bộ đội" hay không? Hãy cùng tìm hiểu bài viết này của LSX. Căn cứ: Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Thông tư 140/2015/TT-BQP Nội dung tư vấn Để không phải (được) tham gia nghĩa vụ quân sự thì cần nằm trong trường hợp hoãn hoặc miễn theo quy

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự