Địa điểm làm việc không đúng hợp đồng

Địa điểm làm việc không đúng hợp đồng, nghỉ việc thế nào?

Bạn ký hợp đồng sẽ làm việc tại Hà Nội. Nhưng công ty bố trí địa điểm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quá bất tiện và bạn muốn xin nghỉ việc. Nhưng muốn xin nghỉ việc trong tình huống này thì phải làm thế nào? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Bộ luật lao động 2012 Nội dung tư vấn Trên thực tế, việc công ty điều động bố trí người lao động đi các địa điểm khác với

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động