Địa điểm làm việc không đúng hợp đồng, nghỉ việc thế nào?

Bạn ký hợp đồng sẽ làm việc tại Hà Nội. Nhưng công ty bố trí địa điểm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quá bất tiện và bạn muốn xin nghỉ việc. Nhưng muốn xin nghỉ việc trong tình huống này thì phải làm thế nào?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Trên thực tế, việc công ty điều động bố trí người lao động đi các địa điểm khác với thỏa thuận hợp đồng để làm việc là rất phổ biến. Nhiều trường hợp người lao động mặc dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận di chuyển. Tuy nhiên, nhiều người không chấp nhận điều này và muốn nghỉ việc. Vậy nếu bạn không may rơi vào trường hợp này và muốn nghỉ việc thì hãy đọc kĩ những nội dung bên dưới nhé.

1. Địa điểm làm việc có thể bị thay đổi trong một số trường hợp nhất định

Có những trường hợp vì lí do đặc biệt mà điều kiện làm việc ở địa điểm hiện tại không còn đảm bảo để người lao động tiếp tục làm việc. Cụ thể là những trường hợp người sử dụng lao động được phép điều chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng theo nghị định 05/2015/NĐ-CP:

  • Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; 
  • Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
  • Sự cố điện, nước; 
  • Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. 

Thời gian tối đa mà bạn có thể bị điều chuyển là 60 ngày, và phải có sự đồng ý bằng văn bản của bạn thì chủ lao động mới có thể giao việc khác với hợp đồng sau khi hết hạn 60 ngày này. Việc thay đổi công việc có thể làm thay đổi địa điểm thực hiện công việc. Và chỉ có trong trường hợp này thì chủ sử dụng lao động mới có thể thay đổi địa điểm làm việc của bạn.

2. Nghĩa vụ phải báo trước khi muốn nghỉ việc

Bạn hoàn toàn có thể nghỉ việc nếu công ty thay đổi địa điểm làm việc của bạn trái với quy định của pháp luật, bởi công ty đã vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của phía công ty thì bạn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ báo trước cho công ty. Nếu hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì quyền xin nghỉ việc của bạn như sau (điều 37 bộ luật lao động 2012):

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc

Nghĩa vụ báo trước của bạn được quy định như sau (theo khoản 2 điều 37 bộ luật lao động)

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

Thời gian báo trước khi nghỉ việc trong trường hợp này ít nhất là 3 ngày làm việc. Còn nếu hợp đồng của bạn là hợp đồng không xác định thời hạn thì phải báo trước ít nhất 45 ngày cho công ty (theo khoản 3 điều 37 bộ luật lao động):

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Một lời khuyên nho nhỏ là bạn nên thu xếp, bàn giao công việc trước khi nghỉ việc để công ty tạo điều kiện cho bạn ra đi dễ dàng.

3. Xử phạt trong trường hợp nghỉ việc không báo trước

Vì pháp luật đã quy định thông báo trước khi nghỉ việc là nghĩa vụ bắt buộc, nếu bạn nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng mà không báo trước thì bạn sẽ phải chịu phạt

Có 4 hình thức phạt mà bạn phải thực hiện nếu nghỉ việc không báo trước:

  • Bị cắt trợ cấp thôi việc
  • Bồi thường cho công ty nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
  • Cứ mỗi ngày không báo trước thì sẽ phải bồi thường 1 ngày lương theo hợp đồng lao động.
  • Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động (nếu có)

Ghi nhớ để tránh rắc rối xảy ra nhé!!

VIDEO THAM KHẢO

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ hôn nhân và gia đình tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,