dịch vụ cải chính hộ tịch

Dịch vụ cải chính hộ tịch (Tên, năm sinh)

Dịch vụ cải chính hộ tịch (Tên, năm sinh)

Cải chính hộ tịch là nhu cầu của nhiều người. Trước đây khi tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn ... thì nhiều người dân bị nhầm lẫn, khai nhầm hoặc thậm chí là cán bộ hộ tịch ghi chú sai lệch trong giấy tờ khiến sau này việc thực hiện các thủ tục hành chính khác gặp khó khăn. Đã có rất nhiều trường hợp giấy khai sinh ghi nhầm lẫn về ngày (30/2 chẳng hạn), cũng có những trường hợp

19 Tháng Mười Hai 2019| Dịch vụ luật sư dân sự