Dịch vụ cải chính hộ tịch (Tên, năm sinh)

Cải chính hộ tịch là nhu cầu của nhiều người. Trước đây khi tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn … thì nhiều người dân bị nhầm lẫn, khai nhầm hoặc thậm chí là cán bộ hộ tịch ghi chú sai lệch trong giấy tờ khiến sau này việc thực hiện các thủ tục hành chính khác gặp khó khăn. Đã có rất nhiều trường hợp giấy khai sinh ghi nhầm lẫn về ngày (30/2 chẳng hạn), cũng có những trường hợp giấy khai sinh ghi họ tên công dân sai chính tả, thiếu dấu câu, cũng có những trường hợp đăng ký kết hôn hai vợ chồng sai lệch năm sinh so với đăng ký khai sinh … những trường hợp đó chúng tôi đều có thể cung cấp dịch vụ và giải quyết ổn thỏa.

 

1. Thủ tục cải chính hộ tịch

Cải chính hộ tịch là thủ tục hành chính được quy định tại Điều 4 Luật hộ tịch 2014 như sau:

12. Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch.

Như vậy, cải chính có nghĩa là sửa đổi thông tin trên bản chính hộ tịch/ sổ gốc hộ tịch cho chính xác với thực tế của công dân. Cải chính hộ tịch sẽ có hai dạng:

 • Cải chính theo yêu cầu của công dân khi muốn thay đổi họ tên, năm sinh, thông tin cá nhân khi có căn cứ pháp lý;
 • Cải chính theo sự sai sót của cán bộ hộ tịch khi kê khai sai hoặc thiếu thông tin cá nhân.

Có thể thấy rằng, những giấy tờ hộ tịch hay bị nhầm lẫn là những giấy tờ bản gốc đăng ký tại phòng tư pháp hộ tịch – UBND cấp phường, xã, Huyện, cụ thể:

 • Giấy khai sinh: Thiếu tên đệm, sai dấu câu tên chính, sai họ, sai ngày tháng năm sinh (ví dụ sai ngày 30/2 chẳng hạn), nhầm lẫn về dân tộc, bổ sung tên bí danh;
 • Giấy đăng ký kết hôn: Thiếu sót tên họ của vợ chồng, sai sót về dân tộc, sai năm sinh của vợ chồng so với Giấy khai sinh gốc;

Hồ sơ giấy tờ thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch:

 • Tờ khai đăng ký cải chính hộ tịch (theo mẫu quy định của Luật hộ tịch 2014);
 • Giấy tờ chứng minh căn cứ về sự nhầm lẫn hộ tịch (trích lục khai sinh, trích lục kết hôn, các giấy tờ khác …);
 • Bản gốc giấy tờ cần cải chính hộ tịch;

Thời gian theo quy định: 3 ngày làm việc

Cơ quan có thẩm quyền: 

 • Đối với người dưới 14 tuổi: UBND cấp xã, phường;
 • Đối với người trên 14 tuổi: UBND cấp huyện, quận.

Kết quả: Cán bộ hộ tịch ghi nhận vào sổ gốc thông tin thay đổi, cải chính và cấp bản sao trích lục có giá trị như bản chính cho công dân.

2. Dịch vụ cải chính hộ tịch

Luật sư X hân hạnh cung cấp dịch vụ cải chính hộ tịch những giấy tờ sau:

 • Cải chính họ tên trong giấy khai sinh;
 • Cải chính năm sinh trong giấy khai sinh;
 • Cải chính dân tộc trong giấy khai sinh;
 • Cải chính họ tên trong đăng ký kết hôn;
 • Cải chính năm sinh trong đăng ký kết hôn.

Hãy liên hệ chúng tôi khi có nhu cầu về dịch vụ: 0833 102 102 (Mr Nghĩa)

Từ khóa: ,