dịch vụ luật sư dân sự

luật sư tranh tụng hình sự, luật sư bào chữa

Dịch vụ luật sư khởi kiện tranh chấp dân sự

Các mâu thuẫn, tranh chấp dân sự trong đời sống xã hội là một tất yếu khách quan. Khi tranh chấp dân sự xảy ra, bên nào nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì phải tiến hành khởi kiện. Xét về nội dung thì các tranh chấp dân sự không nguy hiểm như những hành vi vi phạm pháp luật hình sự, không phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm, tuy nhiên không vì thế mà

21 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư dân sự