Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc

Trong quan hệ lao động, việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa các bên là một điều hết sức bình thường khi hai bên không còn nhu cầu hợp tác với nhau nữa. Khi hợp đồng chấm dứt, người lao động sẽ được hưởng một số khoản trợ cấp như trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm. Vậy trong trường hợp nào người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thôi

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động