Điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội

Điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội

Hiện nay, ngoại ngữ được xem là môn học tiên quyết. Chính vì thế mà nhiều trung tâm ngoại ngữ mở ra nhất là tại các thành phố để tạo điều kiện cho các học viên và tăng thêm thu nhập cho chính bản thân người thành lập và người giảng dạy. Vậy thì trước khi mở trung tâm cần phải đáp ứng các điều kiện gì? Bài viết này của Luật sư X sẽ ! Căn cứ: Luật giáo dục năm 2019; Quyết định số

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp