Điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội

Hiện nay, ngoại ngữ được xem là môn học tiên quyết. Chính vì thế mà nhiều trung tâm ngoại ngữ mở ra nhất là tại các thành phố để tạo điều kiện cho các học viên và tăng thêm thu nhập cho chính bản thân người thành lập và người giảng dạy. Vậy thì trước khi mở trung tâm cần phải đáp ứng các điều kiện gì? Bài viết này của Luật sư X sẽ !

Căn cứ:

 • Luật giáo dục năm 2019;

 • Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ-tin học;

 • Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo được phép thành lập trung tâm ngoại ngữ-tin học;

 • Hướng dẫn số 628/HD-SGD&ĐT ngày 27/02/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính về việc thành lập tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ-tin học.

Nội dung tư vấn

Điều kiện cần có để mở trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT có quy định về điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau: 

Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Điều 23. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học 

1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

Đáp ứng điều kiện về trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục như sau :

Điều 72: Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo

1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

c) Có bằng thạc sĩ đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

d) Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

2. Có đủ sức khoẻ.

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

4. Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

5. Được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 điều này (đối với người dạy thêm ngoài nhà trường); được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 4 quy định này (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập).

Theo đó để trở thành một giám đốc trung tâm tiếng anh cần đáp ứng những điều kiện trên. Với yêu cầu hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm được hiểu trong trường hợp của bạn là bạn đã tham gia giảng dạy tại các trung tâm tiếng anh ít nhất 3 năm do đó mà khi đáp ứng được các yêu cầu về đạo đức, chính trị, trình độ,… thì bạn có thể trở thành giám đốc trung tâm tiếng anh khi bạn mở trung tâm này.

Như vậy theo quy định trên việc thành lập trung tâm tiếng anh không chỉ đáp ứng điều kiện về mặt kiến thức mà còn đáp ứng về trình độ chuyên môn mà còn phải đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn lực cơ cấu hoạt động thì mới thành lập được trung tâm tiếng anh

Khi làm hồ sơ đăng ký  người định lập hồ sơ sẽ lập đề án thành lập trung tâm.

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm:

 • Tờ trình xin thành lập trung tâm;
 • Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
  • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
  • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
  • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
  • Cơ sở vật chất của trung tâm;
  • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
  • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động được quy định

Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Do đó mà khi làm việc tại trung tâm tiếng anh thì giữa người lao động và trung tâm đó phải trực tiếp giao kết hợp đồng. Trong nhiều trường hợp không ký hợp đồng lao động nhưng thông quá một số chứng cứ thì quan hệ giữa người sử dụng người làm và người làm việc đó vẫn được coi là hợp đồng lao động ví dụ như thông qua bảng lương, giấy tờ trao đổi,…..

Thủ tục

 • Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành các văn bản liên quan cùng mẫu hồ sơ các loại; tiếp nhận – thẩm định hồ sơ, xác minh hiện trạng cơ sở vật chất nơi mở Trung tâm ngoại ngữ, tin học .
 • Các tổ chức, đơn vị có giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và đầu tư làm hồ sơ như mục a đăng ký hoạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo. Các chi nhánh Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các Trường Đại học hoạt động ngoài khuôn viên Trường Đại học phải báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Thời gian

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét duyệt hồ sơ và ban hành quyết định thành lập Trung tâm kèm giấy phép dạy học. Hết thời hạn qui định, giấy phép được xét gia hạn tiếp nếu đủ điều kiện. Mỗi qúy Sở Giáo dục và Đào tạo xét duyệt mở Trung tâm 1 lần (trừ trường hợp có giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-  giấy phép dạy học có thời hạn hoạt động là 01 năm.Các hồ sơ hội đủ điều kiện sẽ được thẩm định, xét duyệt và cấp quyết định, giấy phép dạy học cùng một lần .

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa:

Bài viết trước Phù hiệu xe tải là gì?
Bài kế tiếp Giấy phép con là gì?