Điều kiện để người nước ngoài thuê nhà để ở tại Việt Nam

Điều kiện để người nước ngoài thuê nhà để ở tại Việt Nam

Điều kiện để người nước ngoài thuê nhà để ở tại Việt Nam

Việt Nam đang dần trở thành là một điểm đến lý tưởng cho nguồn vốn đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Cùng với sự gia tăng của nguồn vốn từ nước ngoài đó là nguồn nhân lực từ nước ngoài tới Việt Nam ngày càng nhiều. Từ đó phát sinh nhu cầu về nhà ở cho bộ phận những người lao động nước ngoài này. Tuy nhiên, do pháp luật Việt Nam có những quy định mang tính chất đặc thu riêng biệt trong lĩnh vực sở

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự