Điều kiện thành lập cơ sở massage tại Hà Nội

Điều kiện thành lập cơ sở massage tại Hà Nội

Ở những thành phố lớn, việc lập và hoạt động của những tiệm massage, xoa bóp rất phổ biến chẳng hạn như ở Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh,... Tuy nhiên, với ngành kinh doanh đặc thù này, việc đăng ký kinh doanh sẽ có rất nhiều các điều kiện đi kèm trong thủ tục hành chính. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X để hiểu rõ các điều kiện để được kinh doanh ngành nghề đặc biệt này. Căn

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp