Điều trị nội trú là gì?

Điều trị nội trú là gì?

Điều trị nội trú là gì?

Hiện nay, theo quy định của Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014, hầu hết ai trong số chúng ta cũng phải mua bảo hiểm y tế. Khi mua bảo hiểm y tế, chúng ta sẽ có rất nhiều quyền lợi khi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, điều trị ngoại trú và điều trị nội trú sẽ có những quyền lợi khác nhau. Vậy điều trị nội trú là gì? Quyền lợi bảo hiểm khi điều trị nội trú được quy định như thế nào? Nói một

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự