Điều trị nội trú là gì?

Hiện nay, theo quy định của Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014, hầu hết ai trong số chúng ta cũng phải mua bảo hiểm y tế. Khi mua bảo hiểm y tế, chúng ta sẽ có rất nhiều quyền lợi khi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, điều trị ngoại trú và điều trị nội trú sẽ có những quyền lợi khác nhau. Vậy điều trị nội trú là gì? Quyền lợi bảo hiểm khi điều trị nội trú được quy định như thế nào? Nói một cách dễ hiểu thì điều trị nội trú là việc bệnh nhân phải điều trị tại Cơ sở khám chữa bệnh theo chỉ định của bác sĩ, không được xuất viện. Còn theo quy định của pháp luật thì có những quy định như sau: 

Căn cứ:

 • Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009
 • Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014

Nội dung tư vấn

1. Điều trị nội trú là gì?

Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã làm rõ hai khái niệm điều trị nội trú và điều trị ngoại trú để mọi người dễ dàng phân biệt. Tại Điều 58 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định: “Điều trị nội trú là việc điều trị được thực hiện khi có chỉ định điều trị nội trú của người hành nghề thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hoặc có giấy chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.”

2. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Khi bệnh nhân đến khám bệnh, cơ sở khám chữa bệnh phải hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân để việc điều trị không gặp khó khăn. Cụ thể như sau:

Thủ tục tiếp nhận bệnh nhân

 • Nhận người bệnh vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 • Trường hợp người bệnh mắc nhiều bệnh, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xem xét, quyết định khoa sẽ tiến hành điều trị;
 • Hướng dẫn người bệnh đến khoa nơi người bệnh sẽ điều trị nội trú.

Chuyển bệnh nhân sang Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác khi

 • Bệnh vượt quá khả năng điều trị và điều kiện vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Bệnh không phù hợp với phân tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 • Theo yêu cầu của người bệnh.

Hoàn thành thủ tục cho bệnh nhân ra khỏi cơ sở khám chữa bệnh

 • Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án, tổng kết toàn bộ quá trình điều trị của người bệnh;
 • Hướng dẫn người bệnh về việc tự chăm sóc sức khỏe;
 • Chỉ định chế độ điều trị ngoại trú trong trường hợp cần thiết;
 • Quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 16 của Luật khám bệnh, chữa bệnh;
 • Làm giấy cho người bệnh ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Quyền lợi bảo hiểm khi điều trị nội trú:

Khám chữa bệnh đúng tuyến

Người tham gia bảo hiểm sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí chữa bệnh trong mức hưởng như sau:

 • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật bảo hiểm y tế. 
 • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;
 • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;
 • 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế;
 • 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Khám chữa bệnh trái tuyến

Quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán như sau:

 • Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
 • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
 • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Khuyến nghị

1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: