độ tuổi lao động

Độ tuổi lao động ở Việt nam hiện nay là bao nhiêu?

Việc xác định độ tuổi lao động là yếu tố rất quan trọng để sử dụng lao động trẻ có đúng pháp luật hay không. Vậy độ tuổi lao động ở Việt Nam hiện nay được xác định là bao nhiêu? Căn cứ: Bộ Luật Lao động năm 2012 Nội dung tư vấn:  1. Quy định về độ tuổi lao động Theo quy định tại Điểm 1, Điều 3 Luật lao động 2012 thì tuổi lao động được tính từ đủ 15 tuổi đến thời điểm nghỉ hưu. Tuổi nghỉ

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động