Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự 2020 là bao nhiêu?

Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự 2020 là bao nhiêu?

Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự 2020 là bao nhiêu?

Nghĩa vụ quân sự là một trong những trách nhiệm của công dân nằm trong độ tuổi gọi nhập ngũ phải đi nghĩa vụ quân sự. Có thể hiểu rằng, nghĩa vụ quân sự là bắt buộc, là một nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào nằm trong độ tuổi gọi nhập ngũ cũng đều được gọi nhập ngũ. Độ tuổi đó  phải đáp ứng độ tuổi và điều kiện để được tham gia nghĩa vụ quân sự, bảo vệ đất

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự