Doanh nghiệp có bắt buộc phải khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên?

Doanh nghiệp có bắt buộc phải khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên?

Để làm nên sự phát triển của một doanh nghiệp thì không thể phủ nhận vai trò, sự đóng góp của các nhân viên trong tập thể đó. Để đảm bảo được năng suất lao động, việc khám sức khỏe định kỳ chính cho người lao động là một biện pháp hữu hiệu mà nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành có quy định doanh nghiệp có bắt buộc phải khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên hay không? Luật sư

18 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động