Doanh nghiệp xã hội là gì?

Doanh nghiệp xã hội là gì?

Đa phần mọi người đều nghĩ rằng doanh nghiệp được thành lập với mục đích chủ yếu là kinh doanh và tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại loại hình doanh nghiệp với mục đích không phải tiến hành kinh doanh cũng như tạo ra lợi nhuận mà với mục đích vì cộng đồng, xã hội. Đó chính là Doanh nghiệp xã hội mà LSX mong muốn giới thiệu đến bạn đọc, để hiểu hơn về loại hình doanh nghiệp này

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp