dưới 10 người

Công ty dưới 10 người có phải đóng bảo hiểm không?

Hiện nay số lượng các doanh nghiệp được thành lập ngày càng nhiều với những quy mô khác nhau tùy từng địa phương, doanh nghiệp lớn có, doanh nghiệp nhỏ có, doanh nghiệp nhỏ và vừa có,... Thậm chí có những doanh nghiệp không đến 10 người. Một vấn đề đặt ra liệu công ty dưới 10 người thì có phải đóng bảo hiểm cho nhân viên không? Quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng bảo hiểm cho người lao động

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động