ép nhân viên đi làm

Ép buộc nhân viên đi làm vào ngày lễ sẽ bị xử phạt nặng

Quan hệ lao động được hình thành dựa trên sự thỏa thuận giữa người lao động và bên sử dụng lao động về các vấn đề tiền lương, phụ cấp, thời gian làm việc, ngày nghỉ ,....  Vì thế, nếu người sử dụng lao động có hành vi ép nhân viên đi làm vào ngày lễ khi chưa có sự đồng thuận giữa 2 bên có thể bị phạt đến 50 triệu đồng! Căn cứ: Bộ luật lao động 2012  Nghị định 95/2013/NĐ-CP  Nội

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động