Giải quyết thế nào khi người ủy quyền chết?

Giải quyết thế nào khi người ủy quyền chết?

Trong thời gian thực hiện hợp đồng thì người ủy quyền chết. Vậy hợp đồng ủy quyền này có chấm dứt hay không? Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn Quy định về chấm dứt hợp đồng như sau Điều 422. Chấm dứt hợp đồng Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây: 3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự