giao dịch không dùng tiền mặt

Khi nào thì phải thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt ?

Giao dịch không dùng tiền mặt có những ưu điểm nhất định trong giao dịch trên thị trường và nó đóng một vai trò khá quan trọng dựa trên nhu cầu hiện nay của thị trường. Vậy, những giao dịch nào là gia dịch không dùng tiền mặt. Bản chất loại giao dịch này là gì?  Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.   Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn: 1. Thế nào là giao

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự