Khi nào thì phải thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt ?

Giao dịch không dùng tiền mặt có những ưu điểm nhất định trong giao dịch trên thị trường và nó đóng một vai trò khá quan trọng dựa trên nhu cầu hiện nay của thị trường. Vậy, những giao dịch nào là gia dịch không dùng tiền mặt. Bản chất loại giao dịch này là gì?  Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

 

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Thế nào là giao dịch không được sử dụng tiền mặt ?

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc là hành vi pháp lý đơn phương. Đồng thời hành vi và hợp đồng này làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự của chủ thể tham gia. Căn cứ cụ thể vào Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015.

Điều 116. Giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Theo đó thì các hình thức thể hiện giao dịch dân sự bao gồm: 

  • Giao kết bằng lời nói
  • Giao kết bằng văn bản. (Bao gồm văn bản giấy tờ, phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử)
  • Giao kết bằng hành vi cụ thể

Còn tiền mặt là tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành theo quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP. 

Từ đó, Do đó, giao dịch không sử dụng tiền mặt có thể hiểu là việc các cá nhân, tổ chức không sử dụng tiền mặt để thực hiện các giao dịch thanh toán, giao dịch dân sự khác.

2. Khi nào thì không được dùng tiền mặt

Các giao dịch không dùng tiền mặt bao gồm: 

Thứ nhất, Căn cứ vào Điều 4 Thông tư 21/2017/TT-NHNN quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng có quy định khi giải ngân vốn cho vay vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Cụ thể:

Điều 4. Phương thức giải ngân vốn cho vay sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

1. Tổ chức tín dụng cho vay phải sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật để giải ngân vốn cho vay vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Việc chuyển số tiền giải ngân vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được tổ chức tín dụng cho vay thực hiện ngay trong ngày giải ngân vốn vay theo mục đích ghi trong thỏa thuận cho vay; trường hợp việc giải ngân vốn vay thực hiện sau giờ giao dịch thanh toán trong ngày của tổ chức tín dụng cho vay thì việc chuyển tiền được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo của tổ chức tín dụng đó.

Đây là một trong những giao dịch có giá trị tiền cũng như bản chất khá đặc biệt. Việc giải ngân thông qua phương thức chuyển khoản không dùng tiền mặt có những ưu điểm nhất định.

Thứ hai, Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch.

Thứ ba, Đối với các giao dịch chứng khoán thì Tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong hai trường hợp là Trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trong các giao dịch đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Thứ tư, Giao dịch tài chính của doanh nhiệp thì Các doanh nghiệp không sử dụng giao dịch bằng tiền mặt trong hai trường hợp là trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp hoặc khi vay và cho vay lẫn nhau. Thay vào đó, các hình thức sau đây sẽ được sử dụng:

  •  Thanh toán bằng Séc
  •  Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền
  • Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Cụ thể quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp.

Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

a) Thanh toán bằng Séc;

b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Như vậy, bằng những sự thuận tiện của giao dịch không dùng tiền mặt trong những trường hợp đặc biệt như vậy. pháp luật quy định 4 trường hợp mà giao dịch dân sự diễn ra không được phép dùng tiền mặt.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ giải quyết tranh chấp dân sự Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: