Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Xét dưới góc độ  kinh tế học, đầu tư là một khái niệm không thể thiếu trong từ điển của những doanh nhân thành đạt. Trong số đó, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, hay đầu tư mua vốn góp, cổ phần của tổ chức kinh tế,...là những hình thức phổ biến nhất. Trong quá trình này, các chủ thể nhất thiết cần có giấy chứng nhận đầu tư. Vậy, giấy chứng nhận đầu tư được hiểu như thế nào? Tầm quan trọng của nó

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp