giấy chứng tử

giấy chứng tử

Thủ tục xin giấy chứng tử

Xin giấy chứng tử là thủ tục hành chính bắt buộc để xác nhận một người đã chết. Vậy thủ tục xin giấy chứng tử như thế nào? Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng tử? Hãy cùng tìm hiểu những thông tin cần thiết trong bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ pháp lý Bộ luật Dân sự 2015 Luật Hộ tịch 2014 Nghị định 123/2015/NĐ-CP Thông tư 15/2015/TT-BTP Nội dung tư vấn Khoản 2 Điều 30

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính
Dịch vụ trích lục khai tử tại Hà Nội

Thủ tục trích lục Khai tử (Giấy chứng tử)

Trích lục khai tử (Giấy chứng tử) thường được những người thân của người quá cố thực hiện. Hãy tham khảo bài viết này để nắm rõ hơn về Thủ tục trích lục khai tử nhé! Căn cứ: Luật hộ tịch năm 2014 Nghị định 123/2015/NĐ-CP Thông tư 15/2015/TT-BTP Khi có nhu cầu về trích lục,  hãy liên hệ với Luật sư X ngay: 0833.102.102 (Mr. Nghĩa) Nội dung tư vấn 1. Trích lục khai tử là

18 Tháng Mười Một 2019| Hành chính