hợp đồng văn bản

Mua bán xe máy có phải lập hợp đồng văn bản hay không?

Mua bán xe máy có phải lập hợp đồng văn bản hay không?

Xe máy là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở nước ta vì vậy việc mua bán xe máy là một hoạt động diễn ra rất thường xuyên. Tuy nhiên nhiều người vẫn chủ quan khi thực hiện việc mua bán này khi chỉ mua bán dựa trên sự tin tưởng và lời nói miệng. Vậy pháp luật có quy định việc mua bán xe máy phải lập hợp đồng văn bản hay không? Căn cứ:

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự