hộ cận nghèo

hộ nghèo

Thủ tục xin công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo

Kể từ khi mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới, nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc trên nhiều mặt của đời sống xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, hầu hết người dân đã có đầy đủ cơm ăn, áo mặc. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân gặp khó khăn về mặt kinh tế, hay còn gọi là hộ nghèo cần sự chung tay hỗ trợ của nhà nước và toàn xã hội. Căn cứ:

23 Tháng Mười Một 2019| Hành chính