Hồ sơ thai sản gồm những gì?

Hồ sơ thai sản gồm những gì?

Chế độ thai sản là quyền lợi mà người lao động nữ mang thai, sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Đây cũng là quyền lợi của lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con. Vậy hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm những gì? Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giải đáp

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động