Hóa đơn điện tử là gì? Tại sao phải sử dụng hóa đơn điện tử?

Hóa đơn điện tử là gì? Tại sao phải sử dụng hóa đơn điện tử?

Đi mua hàng, ta thường thấy các tờ hóa đơn giấy màu đỏ được chủ cửa hàng ghi lại đầy đủ thông tin giá tiền sản phẩm nhằm cung cấp thông tin mua bán hàng hóa. Tuy nhiên còn một loại hóa đơn nữa là hóa đơn điện tử. Vậy hóa đơn điện tử là gì, tại sao chúng ta cần dùng hóa đơn điện tử? Căn cứ: Nghị định 119/2018/NĐ-CP Nội dung tư vấn 1. Hóa đơn điện tử là gì? Trước hết, hóa đơn là một

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp