hoàn cảnh khó khăn

Gặp hoàn cảnh khó khăn xin nghỉ việc như thế nào?

Cuộc sống không ai biết trước được điều gì. Có những người không may gặp hoàn cảnh khó khăn một cách bất ngờ nên không thể tiếp tục thực hiện công việc của mình. Vậy trong trường hợp này muốn xin nghỉ việc thì phải làm thế nào? Có thủ tục gì phức tạp hay không? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Bộ luật lao động 2012 Nghị định 05/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn I.Thế nào

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động