Hợp đồng dịch vụ là gì? Mẫu hợp đồng dịch vụ mới nhất hiện nay

Hợp đồng dịch vụ là gì? Mẫu hợp đồng dịch vụ mới nhất hiện nay

Những điều cần biết về hợp đồng dịch vụ, những điều cần lưu ý khi soạn thảo một bản hợp đồng dịch vụ. Căn cứ: Bộ luật dân sự năm 2015 Nội dung tư vấn 1. Hợp đồng dịch vụ là gì? Căn cứ theo Điều 513 BLDS 2015 được định nghĩa như sau: “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp