Hợp đồng là gì? Hợp đồng vô hiệu khi nào theo quy định của pháp luật?

Hợp đồng là gì? Hợp đồng vô hiệu khi nào theo quy định của pháp luật?

Hợp đồng là gì? Hợp đồng vô hiệu khi nào theo quy định của pháp luật?

Mọi tranh chấp trong các giao dịch dân sự hiện nay thường xuất phát từ việc hợp đồng thỏa thuận của các bên không rõ ràng, thậm chí là giao dịch không có hợp đồng. Và trong nhiều trường hợp, hợp đồng bị tuyên vô hiệu do nhiều nguyên nhân. Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Bộ luật lao động 2012 Nội dung tư vấn 1. Hợp đồng là gì? Hợp đồng là chế định có từ lâu đời và rất quan trọng trong

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự