Hợp đồng miệng với FE Credit có được chấp nhận

Hợp đồng miệng với FE Credit có được chấp nhận

Tôi có tham gia mở thẻ tín dụng tại FE Credit. Sau đó nhân viên tư vấn  và tôi đồng ý nhưng chỉ qua điện thoại (bên FE có ghi âm). Xin cho hỏi hợp đồng vay miệng qua điện thoại như vậy có hiệu lực hay không? Tôi có yêu cầu gửi bản Hợp đồng nhưng FE không thấy gừi vậy có đúng không? Xin cảm ơn Trả lời Căn cứ pháp lý: Bộ Luật dân sự năm 2015 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 Nội dung tư

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự