Hợp đồng mùa vụ là gì?

Hợp đồng mùa vụ là gì?

Trong cuộc sống, quan hệ lao động là một trong những quan hệ không thể thiếu, gắn chặt vào hoạt động sống của con người. Mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng được thể hiện rõ trong hợp đồng lao động.Theo bộ luật lao động 2012, Hợp đồng lao động có 3 loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động