Hợp đồng thử việc lao động 2019

Hợp đồng thử việc lao động 2019

Luật sư X xin được cung cấp cho bạn mẫu hợp đồng thử việc lao động theo quy định của pháp luật. Căn cứ: Bộ luật lao động 2012 Nội dung tư vấn 1. Nội dung của mẫu hợp đồng thử việc lao động Mẫu đơn thôi việc, sa thải bao gồm những nội dung như sau: Họ tên và địa chỉ người sử dụng lao động và người lao động hợp pháp. Công việc và địa điểm làm việc; Thời hạn của hợp đồng thử

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động