Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

đăng ký người phụ thuộc

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Nộp thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của mỗi công dân khi có thu nhập tính thuế từ 5 triệu đồng/tháng trở lên. Bên cạnh đó, khi nộp thuế thu nhập cá nhân thì người nộp thuế cũng sẽ được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế. Để có thể được giảm trừ gia cảnh thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh. Căn cứ:

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính