Khám nghĩa vụ quân sự mấy lần?

Khám nghĩa vụ quân sự mấy lần?

Hẳn là trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, các nam thanh niên sẽ rất quan tâm về Nghĩa vụ quân sự, vì giai đoạn này là lúc thanh niên Việt Nam nằm trong độ tuổi theo pháp luật quy định sẽ nhận được giấy triệu tập để khám sức khỏe, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cho đất nước. Như vậy, khám nghĩa vụ quân sự mấy lần, khám nghĩa vụ quân sự gồm những gì? Nếu trốn nghĩa

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự