Khi khởi kiện

Khi khởi kiện, người kiện cần chú ý những vấn đề gì?

Khi khởi kiện, người kiện cần chú ý những vấn đề gì?

Khi có tranh chấp về dân sự, hôn nhân, thương mại, lao động, đất đai… người cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vậy, thủ tục khởi kiện dân sự cần chú ý những vấn đề gì? Căn cứ: Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 Nội dung tư vấn: Người khởi kiện vụ

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự