Khiếu nại và tố cáo

Phân biệt: Khiếu nại và tố cáo

Khiếu nại và tố cáo là hai hình thức rất phổ biến đề phán ảnh, đề nghị theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hay hình thức này rất dễ gây nhầm lẫn và khó phân biệt. Hãy tham khảo bài viết này để hiểu thêm phần nào nhé! Trả lời Căn cứ: Luật khiếu nại 2011 Luật tố cáo 2011 Nội dung Tiêu chí Khiếu nại Tố cáo Khái niệm Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự