khởi kiện

thời hiệu

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Bên canh những tranh chấp về dân sự, tranh chấp hành chính hiện nay cũng là một trong những vấn đề đáng quan tâm bởi sự gia tăng chóng mặt về số lượng và tính chất phức tạp. Điều đó đòi hỏi các chủ thể có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm phải có kiến thức về pháp luật tố tụng hành chính, để có thể tự bảo vệ chính quyền lợi của mình. Vậy, khi phát hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính
khiếu nại

Có bắt buộc khiếu nại trước khi khởi kiện vụ án hành chính không?

Trong giai đoạn hiện nay, các tranh chấp hành chính đang có chiều hướng gia tăng về số lượng và phức tạp về tính chất. Do vậy, để tự bảo vệ quyền lợi chính  đáng của mình, công dân, tổ chức bị xâm hại trực tiếp bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính có thể lựa chọn nhiều phương thức giải quyết khác nhau, ví dụ như thủ tục khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án nhân dân. Tuy nhiên, một

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính