Không chịu bảo hành hàng đã bán có vi phạm pháp luật?

Không chịu bảo hành hàng đã bán có vi phạm pháp luật?

Không chịu bảo hành hàng đã bán có vi phạm pháp luật?

Để có thể nâng cao được khả năng phòng tránh và tự bảo vệ mình cho người tiêu dùng trong các tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ bảo hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, các văn bản pháp luật hiện nay cũng đã đặt ra các quy định chi tiết hơn về nghĩa vụ bảo hành cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh, song đó là các quy định về chế tài xử lý đối với từng trường hợp vi phạm. Thông qua vài viết dưới

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự