Không đăng ký tạm trú bị phạt thế nào?

đăng ký tạm trú

Không đăng ký tạm trú bị phạt thế nào?

Một trong những nghĩa vụ của công dân đó là phải tuân thủ các quy định pháp luật về đăng ký thường trú, tạm trú và lưu trú. Để từ đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ dễ dàng trong công tác quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự xã hội. Pháp luật cũng quy định những chế tài xử phạt hành chính để xử lý những vi phạm trong lĩnh vực này, cụ thể bài viết sau đây sẽ đề cập đến chế tài xử phạt khi

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính