Không nhất thiết phải nghỉ làm ngày chủ nhật

Không nhất thiết phải nghỉ làm ngày chủ nhật

Thường thì một tuần làm việc sẽ kết thúc vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần. Tuy nhiên, có một số công việc đặc thù mà những người làm công việc này sẽ phải làm vào những ngày nghỉ cuối tuần. Vậy họ có thể được nghỉ những ngày khác trong tuần hay không? Căn cứ: Bộ Luật lao động 2012 Nội dung tư vấn Pháp luật về lao động quy định cụ thể về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi của

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động