Không nhất thiết phải nghỉ làm ngày chủ nhật

Thường thì một tuần làm việc sẽ kết thúc vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần. Tuy nhiên, có một số công việc đặc thù mà những người làm công việc này sẽ phải làm vào những ngày nghỉ cuối tuần. Vậy họ có thể được nghỉ những ngày khác trong tuần hay không?

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Pháp luật về lao động quy định cụ thể về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi của người lao động để nhằm đảm bảo sức khỏe, cũng như năng suất của người lao động. Cụ thể tại Điều 110 Bộ Luật lao động 2012 quy định về thời gian nghỉ ngời hàng tuần của người lao động như sau:

Điều 110. Nghỉ hàng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Như vậy từ quy định trên thấy rằng, người lao động có quyền được nghỉ ngơi ít nhất 1 ngày trong tuần. Tuy nhiên, tùy vào tình hình hoạt động của tổ chức, người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ của người lao động vào một ngày khác cố định trong tuần nếu người đó phải làm việc vào ngày chủ nhật. Thông thường, việc sắp xếp thời gian nghỉ ngơi của người lao động sẽ được người sử dụng lao động quy định rõ trong nội quy của tổ chức, hoặc có thể được 2 bên thỏa thuận cụ thể với nhau trong hợp đồng lao động.

Đối với những trường hợp không thể nghỉ hàng tuần, người lao động có quyền được nghỉ ít nhất 4 ngày/tháng. Mọi người hãy nhớ những quy định trên đây để đảm bảo quyền lợi được nghỉ ngơi của mình nhé!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,