kiểm sát viên

điều kiện

Điều kiện để trở thành kiểm sát viên

Đi đôi với việc thực thi pháp luật, việc kiếm tra, giám sát quá trình đó cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong ngành tư pháp. Và "kiểm sát viên" là một nhân tố quan trọng trong quá trình thực thi nhiệm vụ này. Vậy, để trở thành một Kiểm sát viên, thì bạn cần phải đáp ứng được những điều kiện gì và phải trải qua những giai đoạn nào?  Căn cứ: Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính