kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Hiện nay, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra rất phổ biến. Để có thể tránh được tình trạng này thì chúng ta phải thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy kiểu dáng công nghiệp là gì? có phải đăng ký không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Nghị định 22/2018/NĐ - CP ngày 23/02/2018 quy