Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Hiện nay, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra rất phổ biến. Để có thể tránh được tình trạng này thì chúng ta phải thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy kiểu dáng công nghiệp là gì? có phải đăng ký không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

Nghị định 22/2018/NĐ – CP ngày 23/02/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nội dung tư vấn:

1. Khái niệm kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là một trong những quyền sở hữu công nghiệp. Tại khoản 13 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ có quy định về khái niệm kiểu dáng công nghiệp như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

13. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Theo đó, các đối tượng có hình dáng bên ngoài được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp này sẽ được bảo hộ dưới hình thức là kiểu dáng công nghiệp. Cụ thể, các đối tượng phải đáp ứng được các điều kiện được quy định tại Điều 63 Luật sở hữu trí tuệ:

Điều 63. Điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có tính mới.

2. Có tính sáng tạo.

3. Có khả năng áp dụng công nghiệp

Như vậy, kiểu dáng công nghiệp là:
 • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm là phần bên ngoài của sản phẩm mà có thể nhìn thấy được ;
 • Kiểu dáng công nghiệp được coi là mới đối với thế giới, nếu trước ngày nộp đơn hợp lệ/ ngày ưu tiên của đơn, kiểu dáng công nghiệp đó:
  • Khác biệt cơ bản với các kiểu dáng công nghiệp đã được mô tả trong các đơn nộp cho Cục sở hữu trí tuệ;
  • Khác biệt cơ bản với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã được công bố trong các nguồn thông tin như nguồn thông tin liên quan đến bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở nước ngoài, các nguồn thông tin khác);
  • Chưa được bộc lộ công khai ở trong và ngoài nước tới mức căn cứ vào đó chuyên gia có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể thực hiện được kiểu dáng công nghiệp đó.
 • Kiểu dáng công nghiệp được dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp, nghĩa là có thể chế tạo hàng loạt bằng phương pháp công nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp sản phẩm có hình dáng bên ngoài là Kiểu dáng công nghiệp.

Tuy nhiên, không phải đối tượng nào đáp ứng được đầy đủ 3 điều kiện trên thì sẽ được bảo hộ theo kiểu dáng công nghiệp. Có 3 đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

 • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có.
 • Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp.
 • Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

2. Căn cứ phát sinh, xác lập kiểu dáng công nghiệp

Theo khoản 3 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ có quy định căn cứ để phát sinh quyền đối với kiểu dáng công nghiệp:

Điều 6. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

3. Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau:

a) Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký;

Theo đó, kiểu dáng công nghiệp muốn được bảo hộ cũng như xác lập quyền trên thực tế thì phải đăng ký bảo hộ và dựa trên cơ sở cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ này kéo dài 5 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn 2 lần, mỗi lần 5 năm.

Điều 93. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ

4. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,