Hồ sơ yêu cầu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ gồm những gì?

bởi Gia Vượng
Hồ sơ yêu cầu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ gồm những gì?

Văn bằng bảo hộ là một tài liệu quan trọng được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với mục đích chính là xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhiều loại tài sản trí tuệ khác nhau. Các loại tài sản trí tuệ này bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và thực hiện quyền đối với giống cây trồng. Vậy có nhiều thắc mắc xoay quanh việc khi nào sẽ được sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ và hồ sơ yêu cầu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ gồm những gì?

Khi nào cần sửa đổi sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ?

Văn bằng bảo hộ có giá trị pháp lý và hợp pháp, chứng nhận và bảo đảm quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với tài sản trí tuệ mà họ đã sáng tạo hoặc phát triển. Điều này bảo vệ chủ sở hữu khỏi việc sao chép, sử dụng không phép hoặc vi phạm quyền sở hữu của họ.

Cụ thể, các trường hợp sửa đổi văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ được quy định tại Khoản 1 Điều 97 Luật sở hữu trí tuệ 2005 như sau: chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

 • Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ;
 • Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
 • Thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp.
 • Sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó khi có yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ. (Trường hợp này sẽ không phải nộp phí, lệ phí).
Hồ sơ yêu cầu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ gồm những gì?

Hồ sơ yêu cầu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ không chỉ đơn thuần là một tài liệu chứng nhận, mà còn đại diện cho một khía cạnh quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ. Nó thiết lập cơ sở pháp lý và pháp lý cho việc bảo vệ và kiểm soát sáng tạo của chủ sở hữu. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo rằng công trình, sản phẩm hoặc ý tưởng mà họ đã đầu tư thời gian, công sức và tài năng vào được bảo vệ khỏi việc bị sao chép, sử dụng không phép hoặc vi phạm quyền sở hữu.

Hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ

 • Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ (theo mẫu 01-SĐVB tại Phụ lục C của Thông tư 01);
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);
 • Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền); quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền);
 • Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác);
 • Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;
 • 05 mẫu nhãn hiệu (nếu yêu cầu sửa đổi mẫu nhãn hiệu)
 • 02 bản quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thế, 02 bản quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận);
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;
 • Tài liệu khác (nếu cần).

Quy trình, thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm đảm bảo quy trình cấp văn bằng bảo hộ diễn ra một cách công bằng, minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Điều này đảm bảo rằng tất cả các chủ sở hữu tài sản trí tuệ có cơ hội bảo vệ và tận dụng tối đa giá trị của sáng tạo của họ, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và công nghiệp đối với cả quốc gia. Quy trình, thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu sẽ được diễn ra như sau:

Hồ sơ yêu cầu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ gồm những gì?

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ

 • Chủ văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo quy định trên.
 • Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, khách hàng tiến hành gửi hồ sơ yêu cầu cấp bản sao tài liệu nhãn hiệu bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục sở hữu trí tuệ.

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ cho khách hàng.

Trường hợp hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ hợp lệ

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ lên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trường hợp hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ có thiếu sót hoặc không hợp lệ

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để khách hàng sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Kết thúc thời hạn nêu trên, nếu khách hàng không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Thông tin trên văn bằng bảo hộ gồm những gì?

Văn bằng bảo hộ là một tài liệu quan trọng ghi nhận các thông tin quan trọng liên quan đến tài sản trí tuệ, như bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, và nhiều loại tài sản trí tuệ khác. Trong mỗi loại tài sản trí tuệ, văn bằng này đề cập đến những chi tiết quan trọng sau:

 1. Chủ sở hữu: Văn bằng bảo hộ ghi rõ tên của chủ sở hữu, tổ chức hoặc cá nhân sở hữu tài sản trí tuệ. Điều này giúp xác định ai là người có quyền sở hữu và quyền kiểm soát tài sản trí tuệ đó.
 2. Tác giả: Đối với các tài sản trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí, văn bằng bảo hộ cung cấp thông tin về người hoặc nhóm người đã tạo ra tài sản trí tuệ này. Thông tin này thường bao gồm tên, ngày tạo ra, và mô tả ngắn về công trình hoặc sáng chế đó.
 3. Đối tượng: Văn bằng bảo hộ xác định rõ đối tượng được bảo hộ, tức là sản phẩm, dịch vụ hoặc ý tưởng cụ thể mà tài sản trí tuệ này áp dụng. Điều này giúp định rõ phạm vi của bảo hộ và đảm bảo rằng nó không bị lạm dụng.
 4. Phạm vi: Văn bằng cung cấp một mô tả chi tiết về phạm vi của bảo hộ. Điều này bao gồm các quyền và hạn chế liên quan đến việc sử dụng, sao chép, sản xuất hoặc phân phối tài sản trí tuệ.
 5. Thời hạn bảo hộ: Văn bằng bảo hộ cũng nêu rõ thời hạn bảo hộ, tức là khoảng thời gian mà tài sản trí tuệ được bảo vệ trước việc sử dụng hoặc sao chép không phép. Thời hạn bảo hộ có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài sản trí tuệ và quy định của quốc gia.

Tóm lại, văn bằng bảo hộ là một công cụ quan trọng để đảm bảo tính chính xác, pháp lý và bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Nó cung cấp thông tin chi tiết về chủ sở hữu, tác giả, đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ, giúp xác định và quản lý một cách hiệu quả các tài sản trí tuệ.

Ngoài ra, quý độc giả có thể tìm hiểu thêm các thông tin hữu ích trên trang web của chúng tôi thông qua các bài viết liên quan đến vấn đề như Đổi tên khai sinh Tp Hồ Chí Minh.

Mời bạn tham khảo:

Câu hỏi thường gặp

Có những văn bằng bảo hộ nào hiện nay?

Văn bằng bảo hộ gồm: 
Bằng độc quyền sáng chế,
Bằng độc quyền giải pháp hữu ích,
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp,
Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn,
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
và Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Văn bằng bảo hộ có hiệu lực như thế nào?

Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.
Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp. Và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn. Có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.
Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau đây:
Kết thúc mười năm kể từ ngày nộp đơn
Kết thúc mười năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng ký. Hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên. Tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Kết thúc mười lăm năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn. Có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp. Mỗi lần mười năm.
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm