Ký quỹ và phương thức ký quỹ theo quy định của pháp luật

Ký quỹ và phương thức ký quỹ theo quy định của pháp luật

Ký quỹ là một trong những biện pháp bảo đảm sẽ được sử dụng trong một số trường hợp như kinh doanh các ngành nghề có điều kiện hay giao dịch dân sự theo quy định của luật. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Bộ Luật Dân sự 2015 Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm. Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp