Ký quỹ và phương thức ký quỹ theo quy định của pháp luật

bởi Vudinhha

Ký quỹ là một trong những biện pháp bảo đảm sẽ được sử dụng trong một số trường hợp như kinh doanh các ngành nghề có điều kiện hay giao dịch dân sự theo quy định của luật. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

 • Bộ Luật Dân sự 2015
 • Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm.
 • Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm.
 • Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
 • Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn một số vấn đề đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.

Nội dung tư vấn:

Khái niệm về ký quỹ

Ký quỹ là một trong những biện pháp sẽ được sử dụng trong một số trường hợp như kinh doanh các ngành nghề có điều kiện theo quy định của luật.

Điều 330: Ký quỹ
1. Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.
2. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có quyền được tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ chi phí dịch vụ.
3. Thủ tục gửi và thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hoạt động ký quỹ có sự xuất hiện của 3 bên :

 • Bên ký quỹ
 • Ngân hàng nhận ký quỹ
 • Bên có quyền được ngân hàng thanh toán, bồi thường thiệt hại.

Mục đích: Bảo đảm cho việc được thanh toán bồi thường thiệt hại khi bên ký quỹ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình.

Đặc điểm: các bên cùng thoả thuận về 1 số nội dung có liên quan:

 • Đăng ký tài sản ký quỹ
 • Cách thức và phương án giải quyết hậu quả khi bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Tổ chức tín dụng là người trung gian giữ tài sản kí quỹ dưới hình thức là tài khoản phong tỏa trong thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm và chỉ phải hoàn trả tài sản ký quỹ còn lại cho bên ký quỹ sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng và số tiền đã thanh toán theo yêu cầu của bên có quyền khi chấm dứt ký quỹ.

Ví dụ: Để đăng ký kinh doanh ngành kinh doanh đa cấp thì công ty dự tính kinh doanh phải ký quỹ tối thiểu 5 tỷ đồng nhằm mục đích sử dụng số tiền để thanh toán các nghĩa vụ phát sinh khi rủi ro xảy ra. Ở đây:

 • Bên ký quỹ: Công ty dự tính đầu tư kinh doanh đa cấp
 • Ngân hàng nhận ký quỹ.
 • Bên có quyền được ngân hàng thanh toán, bồi thường thiệt hại: Cơ quan nhà nước thông qua thủ tục đăng ký cấp phép kinh doanh đa cấp

Trên đây là quy định cụ thể chi tiết quy định về ký quỹ theo pháp luật dân sự.
Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tư vấn dân sự Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay 0833102102
Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm